sinol
 הרופא שלי המליץ לי עלSINOL להקלה על תסמיני אלרגיה , כיצד תרסיס לאף עובד ?
 האם לSINOL יש תופעות לוואי ?
 מכיוון שSINOL מכיל קפסאיצין , האם זה לא יגרום לתחושת בעירה באף ?
 הייתי מכור לתרסיס לאף אחר וכעת אני חושש שאתמכר לתרסיס האף הזה שוב