sinol - מצבים טרום-מחלתיים של דלקת כרונית של חללי האף והגתות

מצבים טרום-מחלתיים של דלקת כרונית של חללי האף והגתות

דף הבית >> שאלות ותשובות >> מאמרים >> מצבים טרום-מחלתיים של דלקת כרונית של חללי האף והגתות
מחקר עקבה רטרוספקטיבי אורכי ורחב-היקף בדק את שיעור ההיארעות כמו גם את הקשר למגוון מצבים טרום-מחלתיים של דלקת כרונית של חללי האף והגתות (Chronic rhinosinusitis, CRS), עם וללא פוליפי אף.

SINOL-M  יעיל ובטוח לשימוש במצבים אלה.

במחקר נמצא כי בהשוואה ל- CRS עם פוליפים, CRS ללא פוליפים הינו נפוץ יותר, עם שכיחות טרום-מחלה גבוהה יותר של דלקות בדרכי הנשימה, הרקמות הרכות, העור ודרכי השתן. עוד נמצא, כי מטופלים עם CRS חווים שכיחות גבוהה יותר של מחלות שונות בדרכי הנשימה העליונות, אסתמה, דום-נשימה בשינה, מחלת החזר קיבתי-וושטי, חרדה וכאבי ראש. עקב כך, מטופלים אלו נוטים יותר לפנות לייעוץ רפואי ולקבל יותר מרשמים לאנטיביוטיקה, ללא בדיקה אבחנתית לאישוש CRS.

רקע

דלקת כרונית של חללי האף והגתות (Chronic rhinosinusitis, CRS) היא מצב שכיח, אך גורמי הסיכון למצב זה טרם נחקרו לעומק.

מטרה

לקבוע את שיעור ההיארעות של CRS ולהעריך את הקשר בין מגוון מצבים טרום-מחלתיים (premorbid) עם CRS ללא פוליפי אף (CRS without nasal polyps – CRSsNP) לעומת CRS עם פוליפי אף (CRS with nasal polyps – CRSwNP), על-ידי שימוש בנתונים ממרפאות קליניות.

שיטות

מחקר עקבה רטרוספקטיבי אורכי של נתונים מרשומות רפואיות ממוחשבות, לגבי 446,480 מטופלים ממרפאות Geisinger לטיפול ראשוני, מהשנים 2001-2010. נעשה שימוש ברגרסיה לוגיסטית כדי לערוך השוואה בין מקרים חדשים של CRS שאובחנו בין השנים 2007-2009, ובין מקרי בקרה מותאמים, לגבי גורמים טרום-מחלתיים שנצפו לפני האבחון, במשך תקופת זמן מיידית (0-6 חודשים), בינונית (7-24 חודשים), או כוללת.

תוצאות

השיעור הממוצע של CRS היה 83 ± 13 מקרים של CRSwNP עבור 100,000 שנות אדם (person years), ו – 1,048 ± 78 מקרים של CRSsNP עבור 100,00 שנות אדם. בין השנים 2007-2009, 595 מטופלים עם CRSwNP ו- 7,523 מטופלים עם CRSsNP הושוו עם 8,118 מקרי בקרה. בהשוואה עם מטופלים עם CRSsNP ומטופלי בקרה, המטופלים עם CRSwNP היו מבוגרים יותר, ורובם גברים. לפני האבחון, מטופלים עם CRS היו בעלי שכיחות גבוהה של דלקת חריפה של חללי האף והגתות, דלקת אף אלרגית, דלקת אף כרונית, אסטמה, מחלת החזר קיבתי-וושטי (gastroesophageal reflux disease), דלקת בשקדים (adenotonsillitis), דום-נשימה בשינה, חרדה וכאבי ראש (P < 0.001 עבור כולם). מטופלים עם CRSsNP נמצאו עם שכיחות טרום-מחלתית גבוהה יותר לדלקות בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות, עור/רקמה רכה ודרכי השתן (P < 0.001 עבור כולם). בניתוח של תקופות הזמן המיידית והבינונית, נמצא כי מטופלים עם CRS נטו יותר לפנות למרפאות חוץ וקיבלו יותר מרשמים לאנטיביוטיקה (P < 0.001), אך בדיקת אבחנה, המומלצת לפי ההנחיות הרשמיות, נערכה רק בקומץ מבין המטופלים.

מסקנות

מטופלים שאובחנו עם CRS היו בעלי שכיחות טרום-מחלתית גבוהה יותר של חרדה, כאבי ראש, מחלת החזר קיבתי-וושטי, דום-נשימה בשינה, ודלקות של מערכת הנשימה, כמו גם כמה מערכות שאינן נשימתיות. אלו גררו שימוש גבוה יותר באנטיביוטיקות, קורטיקוסטרואידים, וביקורי רופאים. בדיקה אבחנתית לאישוש CRS, המומלצת לפי הנחיות, נערכת בשיעור נמוך.

 

Incidence and associated premorbid diagnoses of patients with chronic rhinosinusitis

Tan B. K. et al.

The Journal of Allergy and Clinical Immunology

volume 131, issue 5, pages 1350-1360, May 2013

 
 דף הבית   |  אודות  |  צור קשר
  כל הזכויות שמורות לצחי אשרוב בע"מ   
מנוהל על ידי marcomonline הקמת עסקים באינטרנט